Kosta Boda firar 275 år

För att fira Kosta Bodas 275-årsjubileum bjuder Kosta Boda in dig till en värld av färger och hantverksskicklighet. Jubiléet handlar om en epok inom svensk industrihistoria samt en försmak av glasets framtid. 2017 blir ett festligt år. Vi kommer att hylla vårt ursprung och hantverket med nytt konstglas, nya formgivare och med jubileumsutgåvor av designklassiker. Vi kommer att arrangera festligheter och färgsprakande utställningar världen över för att hedra vårt kulturarv. Kom och fira

Härproducerat

Lokalproducerat är ett allmänt känt begrepp inom matvärlden men när det kommer till produkt- och designbranschen är det inte lika vedertaget. Oftast är det omöjligt att veta var, hur och av vem de produkter vi fyller våra hem med är tillverkade. Denna utställning presenterar en kollektion; Beyond Local, som består av bruksföremål för hemmet som är skapade i samarbete med lokala tillverkare. Dessa tillverkare är alla listade på den lokala

Tre skidmärken flyttar sin produktion till Åre Skidfabrik

Efter en vinter med produktutveckling förlägger de tre norska skidmärkena SGNskis, Stereo Skis och Moonlight Mountain Gear hela, eller delar av, sin skidproduktion till Åre Skidfabrik. Skidorna kommer att börja levereras ut till butiker i september. De tre skidmärkena är helt oberoende av varandra och har tidigare producerat sina skidor på tre skilda fabriker. Det som lockar företagen att flytta produktionen till Åre är den unika möjligheten till produktutveckling, hög

Svenskt Tenn visar ”Närodlad design”

I utställningen ”Närodlad Design” tar Svenskt Tenn med besökaren bakom kulisserna hos fem svenska verkstäder. Det är företag som har tillverkat möbler, glas, mattor och tennföremål åt företaget sedan decennier. Syftet är att visa den värdefulla hantverkskunskap som finns i Sverige, samt hur materialval och tillverkningssätt gör skillnad för både människor och miljö. Svenskt Tenn har som ett uttalat mål att stödja och utveckla svenskt hantverk, och arbetar för att

Återbruk gästar Hötorgsterrassen

Har du vägarna förbi Stockholm under Kulturfestivalen den 16-21 augusti 2016? Missa då inte Refo som designar remake och återbrukar på Hötorgsterrassen, en grön takterrass mitt i Stockholm City. Hötorgsterrassen återinvigdes förra året efter att ha varit stängt för allmänheten i över 40 år och har i år tilldelats utmärkelsen ”Årets Smultron” av HUI på grund av sitt sköna utehäng. Takterrassen är hetare än någonsin i sommarstadens uteliv, som Lena

Utsläppen av växthusgaser fortsatte att minska under 2015

Utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin och hushållen 2015 uppgick till 62 miljoner ton koldioxidekvivalenter visar preliminär statistik för helåret 2015 presenterade av SCB. Det motsvarar en minskning med 0,7 procent jämfört med 2014. Samtidigt ökade BNP med 3,9 procent. En förklaring är att användningen av fossila bränslen minskat i el- gas- och värmeverken, en annan är att branscher med låga utsläpp har positiv ekonomisk tillväxt. Utsläpp av växthusgaser

Nyföretagandet ökade under 2015

Under hela 2015 blev det en total ökning med 3,6 procent, jämfört med förra året, säger Ulf Karnell, kommunikationschef på Bolagsverket. Totalt registrerades 64 625 nya företag på Bolagsverket under året, vilket är 2253 fler i jämförelse med 2014. Sett i ett längre perspektiv ligger nyföretagandet under 2010-talet stabilt på högre nivåer än tidigare. Statistiken avser de fyra vanligaste företagsformerna; aktiebolag, enskild näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag. Enskilda näringsidkare som enbart är registrerade hos Skatteverket finns inte

Årets utvärdering av miljömålen ger 32 förslag till regeringen

Många av dagens åtgärder handlar om att begränsa och kompensera för skador på miljön, medan de istället borde riktas mot att undvika att miljöproblemen uppstår. Styr transporter mot minskade utsläpp och utred momsdifferentiering för hållbar konsumtion föreslås i Naturvårdsverkets fördjupade utvärdering. Utvärderingen är ett underlag för regeringen och ger grunden för ett proaktivt åtgärdsarbete för att nå miljömålen. Övergripande slutsatser handlar bland annat om att skapa en sammanhållen politik för hållbar utveckling, att

Svenska pärlor 2015

Under sommaren har allmänheten röstat fram 21 extra vackra och skyddsvärda naturområden i Sverige i WWFs sommarkampanj Svenska Pärlor.   Svenska Pärlor är WWFs sommarkampanj som lyfter behovet av att den svenska naturen med skogar, fjäll, ängs- och hagmarker, sjöar, vattendrag och hav behöver bättre skydd.

Flygtrafiken spelar en växande roll för världshandeln

Flygfrakten förutspås växa inom den  närmaste framtiden. Hur påverkas miljön? I rapporten Handel, transporter och konsumtion, Kommerskollegium 2012:3 framkommer det att en ökad flygfart kan ge dystra framtidsutsikter. Enligt rapporten ger luftfarten fem gånger högre koldioxidutsläpp än vägtransporter och 46 gånger mer än sjöfarten. När du handlar närproducerat och svensktillverkade produkter minimerar du risken av ett ökat koldioxidavtryck.