Härproducerat

Lokalproducerat är ett allmänt känt begrepp inom matvärlden men när det kommer till produkt- och designbranschen är det inte lika vedertaget. Oftast är det omöjligt att veta var, hur och av vem de produkter vi fyller våra hem med är tillverkade. Denna utställning presenterar en kollektion; Beyond Local, som består av bruksföremål för hemmet som är skapade i samarbete med lokala tillverkare. Dessa tillverkare är alla listade på den lokala

Tre skidmärken flyttar sin produktion till Åre Skidfabrik

Efter en vinter med produktutveckling förlägger de tre norska skidmärkena SGNskis, Stereo Skis och Moonlight Mountain Gear hela, eller delar av, sin skidproduktion till Åre Skidfabrik. Skidorna kommer att börja levereras ut till butiker i september. De tre skidmärkena är helt oberoende av varandra och har tidigare producerat sina skidor på tre skilda fabriker. Det som lockar företagen att flytta produktionen till Åre är den unika möjligheten till produktutveckling, hög